Yrken

Yrkeserfarenhet

IT-tekniker, Anoto AB, Lund, 2015

 • Arbete med diverse IT-relaterade arbetsuppgifter.
 • Arbetsuppgifterna har varit installation, drift och support av klientdatorer samt fysiska och virtuella servrar i både Windows- och Linux-miljö.

Handledare i Datagrupp, Movant AB, Lund, 2015

 • Ansvarig för framtagning av datorguider (för bl.a. epostkonto och Linkedin-profil) och assisterat deltagarna
 • Undervisat och handlett i datorkunskap

IT-tekniker, Tieto Sweden AB (tidigare Region Skåne), Lund, 2006-2011

 • Felsökning av gamla PC-datorer samt utbyte till nya PC-datorer
 • Ansvarig för allt IT-lagermaterial och IT-gods för enheten i Lund
 • Har byggt upp mycket av lagerhanteringsrutinerna
 • Planering, logistik och reklamationshantering

IT-tekniker, Lunds Kommun, Kultur & Fritids Förvaltningen, 2005

 • Ansvarig för IT-support till fritidsgårdar och idrottshallar i kommunen
 • IT-support inom avdelningen
 • Skapa och administrera ett e-postnätverk och föreningsregister
 • Administration i Bokningssystemet FRI

PC-tekniker, Zander & Karlsson AB (tidigare Data & Web), Eslöv, 2002 – 2004

 • Ansvarig för kundsupport inom nätverks- och bredbandsinstallationer
 • Installation och reparation av kunddatorer
 • Dokumentation av kundens nätverk, hårdvara och mjukvara.

Nätverkstekniker, Killebäckskolan, Södra Sandby, 2001

 • Ansvarig för utbyggnad och underhåll av befintligt nätverk.
 • Installation av nyinköpta datorer och reparation av gamla datorer.
 • Support till lärare och elever.
 • Dokumentation av skolans nätverk och hårdvara.

Lageransvarig, Cebal Svenska AB, Lund, 1992 – 2000

 • Övergripande ansvar för ankommande och avgående gods samt mellanlager inom fabriken.
 • Planera leveranser av tillverkade order.
 • Fakturering av avgående gods samt registrering av inkommande gods i MPS-systemet Scala.
Annonser