Kurser

Prova På IT/Nätverk
Jan-Maj 2015, Movant AB, Lund

 • PC-Hårdvara
 • MS Windows 7
 • Ubuntu Linux
 • MS Windows 10 Tech Prew
 • Cisco Packet Tracer
 • WiFi-nätverk
 • Wireshark
 • MS Windows 8

MS10135A Configuring, Managing and Troubleshooting Microsoft Exchange Server 2010, juni 2012
Lexicon Utbildning, Malmö

 • Install and deploy Exchange Server 2010
 • Configure Mailbox servers and Mailbox server components
 • Manage recipient objects
 • Configure the Client Access server role
 • Manage message transport
 • Configure the secure flow of messages between the Exchange Server organization and the Internet
 • Implement a high availability solution for Mailbox servers and other server roles
 • Plan and implement backup and restore for the server roles
 • Plan and configure messaging policy and compliance
 • Configure Exchange Server permissions and security for internal and external access
 • Monitor and maintain the messaging system
 • Transition an Exchange Server 2003 or Exchange Server 2007 organization to Exchange Server 2010
 • Configure the Unified Messaging server role and Unified Messaging components
 • Implement High Availability across multiple sites and implement Federated Sharing

MS6425C Configuring and Troubleshooting a Windows Server 2008 Active Directory Domain Services, maj 2012
Lexicon Utbildning, Malmö

 • Installing Active Directory Domain Services
 • Configuring DNS for AD DS
 • Configuring Active Directory Objects and Trusts
 • Configuring Active Directory Sites and Replication
 • Creating and Configuring Group Policies
 • Configuring User Environments Using Group Policies
 • Implementing Security Using Group Policies
 • Implementing an Active Directory Domain Services Monitoring Plan
 • Implementing an Active Directory Domain Services Maintenance Plan
 • Troubleshooting Group Policy Issues
 • Implementing an Active Directory Domain Services Infrastructure

Praktisk Nätverkskurs, april 2012
Lexicon Utbildning, Malmö

 • Konfiguration av switchar och routrar (Mer info kommer)

Cloud Introduktionskurs, mars 2012
Lexicon Utbildning, Malmö

 • Cloud Computing
 • Föregångarna till molnen
 • Vanliga termer och definitioner för cloud computing
 • Genomgång av några viktiga molnleverantörer
 • Migrering till moln, migrering från moln, säkerhetsfrågor
 • Integration med internt driftade system och annan outsourcing
 • Kvalitetssäkring

MS6292A Installing and Configuring Windows 7 Client, mars 2012
Lexicon Utbildning, Malmö

 • Perform a clean installation of Windows 7, upgrade to Windows 7, and migrate user-related data and settings from an earlier version of Windows.
 • Configure disks, partitions, volumes, and device drivers to enable a Windows 7 client computer.
 • Configure file access and printers on a Windows 7 client computer.
 • Configure network connectivity on a Windows 7 client computer.
 • Configure wireless network connectivity on a Windows 7 client computer.
 • Secure Windows 7 client desktop computers.
 • Optimize and maintain the performance and reliability of a Windows 7 client computer.
 • Configure mobile computing and remote access settings for a Windows 7 client computer.

MS6420 Fundementals of Windows Server 2008 Network Infrastructure and Applications, februari 2012
Lexicon Utbildning, Malmö

 • Förståelse för hur ett företagsnätverk fungerar.
 • Grunderna kring TCP/IP, konfiguration, protokoll och relevanta verktyg
 • Skapa, konfigurera och administrera nätverk med både IPv4 och IPv6Administration av Windows   Server 2008
 • Grundläggande förståelse av säkerhet med hjälp av certifikat
 • Konfiguration av brandväggKonfiguration och felsökning av remote access
 • Lastbalansering av nätverkKonfiguration av en print-server
 • Grundläggande kunskap kring de virtualiseringstekniker som ingår i Windows Server 2008

Grundkurs i ITIL, mars 2007
Region Skåne, Ystad

Grundkurs i Kvalitets- och Miljörevisioner, maj 1998
(ISO 9001), Lednings- & Affärsutveckling AB, Malmö

Annonser